Wpisy w kategorii:

aktualności

EZ-ZP-09/2017 – Dostawa posypywarko solarki i pługu odśnieżnego dla ZOM Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

EZ-MR30-26/2017 – Naprawa ścieżki, alejki głównej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. T. Kościuszki 80 w Stargardzie.

EZ-14-15-30-RW-2017 Dostawa gotowych posiłków regeneracyjnych w słoikach o wadze ok. 500 g netto

EZ-MR30-24/2017 – Usługa położenia ok.130 m rury DN 150 AC na PE 100 TS DN 160 PE SDR 11 metodą bezwykopową w ul. Ceglanej w Stargardzie.

EZ-MR30-22/2017 – Włączenie do istniejącego systemu monitoringu trzech przepompowni P19, P28, P31 w Stargardzie.

EZ-13-15-30-RW-2017 Wykonanie ogrodzenia strefy bezpośredniej Ujęcia Wody w Stargardzie wjazd od ul Sadowej: wzdłuż działki 68/13 zgodnie z podziałem geodezyjnym.

E-MR30-25/2017 – Świadczenie usług odtworzenia nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Stargard

EZ-MR30-23/2017 – Dostawa kontenerów dla potrzeb Zakładu Oczyszczania Miasta.

EZ-MR30-20/2017 – Dostawa soli drogowej niezbrylonej – II postępowanie

EZ-ZPS-09/2017 – Świadczenie usług odtworzenia nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Stargard – II postępowanie

EZ-ZPS-09/2017 – Świadczenie usług odtworzenia nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Stargard

EZ-MR30-14/2017 – Opracowanie projektu technicznego dot. przebudowy sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w ul. M.Konopnickiej w Stargardzie – II postępowanie.

EZ-MR30-13/2017 – Opracowanie projektu technicznego budowy dwóch odcinków sieci kanalizacji tłocznej w ulicy Sadowej w Stargardzie – II postępowanie

EZ-MR30-21/2017 – Dostawa włazów nastudziennych z herbem miasta

EZ-MR30-20/2017 – Dostawa soli drogowej niezbrylowanej

EZ-ZPS-08/2017 – Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych na cele nierolnicze, wraz z jego transportem z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie.

EZ-MR30-14/2017 – Opracowanie projektu technicznego dot. przebudowy sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w ul. M.Konopnickiej w Stargardzie.

EZ-MR30-13/2017 – Opracowanie projektu technicznego budowy dwóch odcinków sieci kanalizacji tłocznej w ulicy Sadowej w Stargardzie

EZ-ZP-07/2017 – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: Dostawa i montaż osprzętu GPS i RFID oraz oprogramowania do obsługi dla ZOM Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-11-15-30-RW-2017 Dostawa fabrycznie nowej uniwersalnej koparko – ładowarki zawieszanej na ciągniku rolniczym

Top