Wpisy w kategorii:

zamówienia publiczne poniżej progów unijnych

EZ-GT30-1/2019 wykonanie dokumentacji projektowej remontu muru oporowego znajdującego się na bazie Zakładu Oczyszczania Miasta przy ulicy Bogusława IV 15 w Stargardzie na podstawie ekspertyzy budowlanej

EZ-ZR-01-2019 Usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych i wynajem obiektów sportowych w ramach pakietu abonamentu dla pracowników MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie.

EZ-ZR-77-2018 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do analizatorów ON LINE Endress+Hauser

EZ-ZP-10/2018 Dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-GT30-01/2018 Sukcesywna dostawa wieńców, wiązanek i stroików dla potrzeb Zakładu Pogrzebowego MPGK Sp. z o.o.

EZ-ZR-78-2018 Oprawa muzyczna pogrzebów obsługiwanych przez MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie (gra na trąbce)

EZ-ZR-69-2018 Opracowanie projektu technicznego budowy dwóch odcinków sieci kanalizacji tłocznej w ulicy Sadowej w Stargardzie

EZ-ZR-76-2018 Obsługa płatności bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu kart płatniczych z wykorzystaniem terminali płatniczych w kasach MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie.

Wykonywanie badań laboratoryjnych wody, ścieków, gleby, osadu, piasku oraz odpadów ze studzienek w 2019 r.

EZ-ZR-67-2018 Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ulicy Śniadeckiego w Stargardzie

EZ-ZR-74-2018 Sukcesywne dostawy odzieży damskiej i męskiej dla zmarłych na rok 2019

EZ-ZR-72-2018 Sukcesywna dostawa testów kuwetowych do spektrofotometru DR 3800 HACH LNGE

EZ-ZR-71-2018 Wynajem przenośnych toalet wc w 2019 roku

EZ-ZR-70-2018 Świadczenie usług sprzętowych podnośnikiem koszowym dla MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ/11/15-30/RW/2018 – Dostawa olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych do pojazdów MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZPS-12-2018 Dostawa wapna palonego, mielonego wysokoreaktywnego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZPS-11-2018 Świadczenie usług transportowych w zakresie wywozu komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie do zagospodarowania na cele rolnicze

EZ-ZPS-10/2018 Wykonanie remontu odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej dn 500 i 600/900 w Al. Żołnierza w Stargardzie

EZ-ZR-64/2018 Usługa położenia ok.165m rury DN 225 metodą bezwykopową w ul. Bolesława Krzywoustego w Stargardzie

EZ-ZP-07/2018 Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub oleju o równoważnych parametrach dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

Top