Wpisy w kategorii:

zamówienia

EZ-ZPS-07/2019 Odbiór, transport oraz zagospodarowanie na cele nierolnicze odpadu o kodzie 19 08 05 powstającego w wyniku eksploatacji Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

EZ-ZP-9/2019 Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub oleju o równoważnych parametrach dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-GT30-20/2019 Remont szatni na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ulicy Bogusława IV 15 oraz szatni na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Drzymały 65 w Stargardzie

EZ-ZP-8/2019 Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowego samochodu typu śmieciarka z żurawiem przystosowanym do odbioru selektywnie gromadzonych oraz zmieszanych odpadów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-GT15-13/2019 Remont elementów do układu napowietrzania przewodów tłocznych DN 250

EZ-ZP-5/2019 Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowego samochodu typu śmieciarka z żurawiem przystosowanym do odbioru selektywnie gromadzonych oraz zmieszanych odpadów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-19-2019 Dostawa urządzeń pomiarowych wraz z konfiguracją z systemem monitoringu pracy sieci wodociągowej funkcjonującego w MPGK Sp. z o.o.

EZ-ZR-20-2019 Dostawa armatury wodociągowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie

EZ-GT30-09/2019 Zakup i montaż klimatyzatorów na obiektach Zakładu Wodociągów i Kanalizacji MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-17a-2019 Wykonanie usługi położenia ok. 90-100 m rury DN 110 PE RC metodą bezwykopową (przewiert sterowany) w Parku Popiela w Stargardzie.

EZ-ZP-3/2019 Dostawa (w formie leasingu operacyjnego) fabrycznie nowego samochodu hakowca z żurawiem przystosowanym do odbioru odpadów selektywnie gromadzonych oraz gruzu na potrzeby Zakładu Oczyszczania Miasta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-GT30-08/2019 Dostawa fabrycznie nowej kosiarki samojezdnej do koszenia trawy na potrzeby MPGK SP. z o.o. w Stargardzie

EZ-GT30-07/2019 Naprawa stopnia sprężającego dmuchawy GM60 S

EZ-ZR-15-2019 Naprawa mieszadła z przekładnią planetarną M3 typu AFG.22.130.78.Ex.51A.A 2,2kW 400V 10m+MS Firmy GRUNDFOS

EZ-GT30-5/2019 Wykonanie usługi wciągnięcia rury DN 225 PE i DN 110 PE metodą bezwykopową (cracking) w ulicy Krzywoustego działka nr 309/2 w ob. geodezyjnym nr 11 w Stargardzie

EZ-ZR-14/2019 Dostawa wodomierzy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-GT30-06/2019 Świadczenie usługi konwojowania gotówki z punktów kasowych MPGK Sp. z o. o. w Stargardzie

EZ-GT30-04/2019 Wykonanie usługi dotyczącej utrzymania rowów i zbiorników na terenie miasta Stargard

EZ-GT/02/2019 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Podmiejskiej zgodnie z załączoną specyfikacją

EZ-ZR-13-2019 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do przenośników ślimakowych osadu z pras odwadniania osadu typu PS firmy EKOFINN-POL

Top