Wpisy w kategorii:

archiwum

EZ-ZPS-04/2018 – Świadczenie usług transportowych w zakresie wywozu komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie do zagospodarowania na cele rolnicze.

EZ-MR30-10/2018 – Remont ogrodzenia terenu A Ujęcia Wody w Stargardzie

EZ-ZPS-03/2018 – Dostawa wapna palonego, mielonego wysokoreaktywnego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-MR30-09/2018 – Remont 10 szt. wywietrzaków na zbiornikach retencyjnych nr 1 i 2 strefy bezpośredniej Ujęcia Wody

EZ-ZP-05/2018 Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do zbiórki odpadów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-MR30-07/2018 – Dostawa urządzenia pomiarowego wraz z konfiguracją z systemem monitoringu pracy sieci wodociągowej funkcjonującego w MPGK Sp. z o.o.

EZ-MR30-06/2018 – Sukcesywna dostawa wieńców, wiązanek i stroików dla potrzeb Zakładu Pogrzebowego MPGK Sp. z o.o.

EZ-ZR-21-2018 Dostawa rur wodnych PE100 RC

EZ-MR30-05/2018 – Świadczenia usług pocztowych w obrocie miejscowym

EZ/04/15-30/RW/2018 Wykonanie przeglądu okresowego oraz naprawa pompy ściekowej P 3 typu S2.120.250.550.8.70H.C.525.G.Ex.D.511.Z.

EZ-MR15-05/2018 – Opracowanie projektu technicznego budowy dwóch odcinków sieci kanalizacji tłocznej w ulicy Sadowej w Stargardzie

EZ/03/15-30/RW/2018 Wykonanie aktualizacji operatu wodnoprawnego

EZ-MR15-04/2018 – Remont ogrodzenia Ujęcia Wody w Stargardzie.

EZ-MR15-03/2018 – Komora do piaskowania/piaskarka UNICRAFT SSK 4 – II postępowanie

EZ-MR30-02/2018 – Dostawa taśm filtracyjnych oraz wykonanie powłok – regeneracja w prasie taśmowej EMO model Ω1250/SD 25 – II postępowanie

EZ-ZPS-02/2018 – Budowa i wymiana sieci wodociągowej w Alei Żołnierza w Stargardzie.

EZ-MR30-04/2018 – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową instalacji fotowoltaicznej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie, realizowanej w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

EZ-MR30-03/2018 – Opracowanie dokumentacji technicznej: budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Grudziądzkiej, budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Aleja Dębowa, budowy sieci wodociągowej w ul. Pileckiego – Twardowskiego oraz budowy sieci wodociągowej łączącej wodociąg w ul. Krzywoustego i w ul. Obwodnica Staromiejska w Stargardzie.

EZ-ZPS-01/2018 – Budowa kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz kolektorem grawitacyjnym w ul. Metalowej w Stargardzie

EZ-ZP-04/2018 – Świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową instalacji fotowoltaicznej w MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

Top