Wpisy w kategorii:

zamówienia

EZ-ZR-05-2020 Dzierżawa drukującego urządzenia wielofunkcyjnego

EZ-ZR-04-2020 Dostawa wodomierzy

EZ-ZP-2/2020 UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE MPGK SP. Z O.O. NA LATA 2020-2023

EZ-ZPS-1/2020 Świadczenie usług transportowych w zakresie załadunku oraz wywozu komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie do zagospodarowania na cele rolnicze

EZ-ZR-02-2020 Świadczenie usług sprzętowych podnośnikiem koszowym.

EZ-GT20-2/2020 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych dla analizatorów ON LINE Endress+Hauser zainstalowanych na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

EZ-GT20-1/2020 Dostawa używanych pojemników na odpady komunalne

EZ-ZR-74-2019 Szczepienie ochronne pracowników MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ/12/15-30/RW/2019 Najem pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka na okres 3 miesięcy

EZ-ZPS-15/2019 Sukcesywne dostawy i wdrożenie do technologii oczyszczania ścieków stosowania zewnętrznego źródła węgla, w celu usprawnienia procesu denitryfikacji w reaktorach biologicznych

EZ/25/3,5-15/RW/2019 Dostawa zestawu naprawczego napędu przewodu ssącego urządzenia AQUASTAR nr nadwozia IN-1199: (Kaiser)

EZ-ZR-73-2019 Dostawa części do pomp FLYGT

EZ-ZPS-14/2019 Świadczenie usług w zakresie odtworzenia nawierzchni drogowych po wykonanych pracach (planowanych i awaryjnych) na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Stargard w 2020 roku

EZ-ZP-18/2019 Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do zbiórki odpadów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-66-2019 Sukcesywne dostawy kruszywa sypkiego na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji MPGK Sp. z o.o. na rok 2020 r

EZ-ZP-17/2019 Usługa serwisowa odzieży roboczej oraz wynajem szaf ubraniowych dla pracowników MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie na lata 2020- 2022

EZ-ZPS-12/2019 Dostawa flokulantu Skuma 6326 dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie

EZ-GT30-29/2019 Usługa wykonywania badań laboratoryjnych na potrzeby Ujęcia Wody, sieci wodociągowej, Oczyszczalni Ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w 2020 roku

EZ-ZPS-13/2019 Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej DN 250 w drodze KZ2 na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie

EZ-ZR-67-2019 Dostawa 2208 sztuk bonów towarowych w formie papierowej uprawniających do zakupu towarów i usług

Top