Wpisy w kategorii:

aktualności

EZ-GT30-22/2019 Remont szatni na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ulicy Bogusława IV 15 oraz szatni na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Drzymały 65 w Stargardzie

EZ-ZR-43-2019 Zakup oprogramowania informacji prawnej na 1 stanowisko – licencja na 1 rok

EZ-GT30-20/2019 Remont szatni na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ulicy Bogusława IV 15 oraz szatni na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Drzymały 65 w Stargardzie

EZ-GT30-21/2019 Wykonanie powłok zabezpieczających elementy pomp S2.120.250.550.8.70H.C.525.G.Ex.D.511.Z, z pompowni głównej w ilości 3 szt.

EZ-ZP-8/2019 Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowego samochodu typu śmieciarka z żurawiem przystosowanym do odbioru selektywnie gromadzonych oraz zmieszanych odpadów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-40-2019 Dostawa fabrycznie nowych worków typu big-bag do gruzu

EZ-GT30-19/2019 Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej DN 200 o długości 70 m w ulicy Podmiejskiej zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową

EZ-GT15-13/2019 Remont elementów do układu napowietrzania przewodów tłocznych DN 250

EZ-GT30-18/2019 Sukcesywna dostawa kruszywa sypkiego na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji MPGK Sp. z o.o.

EZ-ZP-7/2019 Dostawa nowych i używanych pojemników na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-GT30-17/2019 Wykonanie powłok zabezpieczających elementy pomp S2.120.250.550.8.70H.C.525.G.Ex.D.511.Z, z pompowni głównej w ilości 4 szt.

EZ-GT15-11/2019 Wykonanie 5 letniego przeglądu obiektów budowlanych Administracji, Zakładu Oczyszczania Miasta, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Zakładu Usług Pogrzebowych i Cmentarnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-GT30-16/2019 Kompleksowe wykonanie 16 szt. nagrobków urnowych murowanych w kwaterze A01 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Spokojnej 49 w Stargardzie

EZ-GT30-14/2019 Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej DN 200 o długości 70 m w ulicy Podmiejskiej zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową

EZ-ZR-34-2019 Dostawa rur PE 100 RC SDR 17 do wody pitnej

EZ-ZR-33-2019 Dostawa wodomierzy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie

EZ-GT15-10/2019 Wykonanie 5 letniego przeglądu obiektów budowlanych Administracji, Zakładu Oczyszczania Miasta, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Zakładu Usług Pogrzebowych i Cmentarnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZPS-6/2019 Dostawa koagulantu, roztworu żelaza III dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

EZ-GT30-15/2019 Wykonanie usługi wciągnięcia rury DN 160 PE i DN 110 PE metodą bezwykopową (cracking) w ulicy Pierwszej Brygady w Stargardzie

EZ-GT15-8/2019 Dostawa używanych pojemników na odpady selektywne i odpady komunalne

Top