Wpisy w kategorii:

zamówienia

TZ-ZPS-15/2020 Zakup i sukcesywna dostawa wodomierzy dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie związana z rozbudową istniejącego sytemu zdalnego odczytu o kolejne strefy

TZ-20-5/2020 Naprawa niesprawnego mieszadła pompującego Firmy GRUNDFOS

TZ-50-7/2020 Remont dachu budynku warsztatu mechanicznego na Ujęciu Wody przy ul. Warszawskiej w Stargardzie

TZ-50-9/2020 Dostawa fabrycznie nowych worków typu Big Bag w ilości 1.000 szt., zgodnie z załączoną specyfikacją

EZ-ZR-44-2020 Dostawa lamp ulicznych led, typu CAS3-120GR-6K,

TZ-50-6/2020 Dostawa fabrycznie nowego, oryginalnego stopnia sprężania dmuchawy AERZEN GM60 S wraz z usługą wymiany uszkodzonego stopnia

EZ-ZR-43-2020 Dostawa urządzeń pomiarowych wraz z konfiguracją z systemem monitoringu poziomu ścieków w sieci kanalizacji ogólnospławnej funkcjonującego w MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

TZ-50-5/2020 Remont pomieszczeń Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ulicy Bogusława IV 15 w Stargardzie

EZ-ZR-42-2020 Wykonanie nowej studni na wodę i studni chłonnej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Lotników w Stargardzie

EZ-ZR-40-2020 Naprawa niesprawnego mieszadła firmy GRUNDFOS

EZ-ZR-37-2020 Naprawa niesprawnego mieszadła firmy GRUNDFOS

TZ-50-4/2020 Dostawa oraz wymiana uszkodzonego stopnia sprężania dmuchawy AERZEN GM60 S

EZ-ZR-38-2020 Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego 111 obiektów budowlanych MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie wraz z sporządzeniem protokołów

TZ-ZPS-13/2020 Dostawa koagulantu, roztworu żelaza III dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

TZ-50-3/2020 Dostawa pojemników na odpady selektywnie gromadzone dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZPS-8/2020 Dostawa sytemu perymetrycznego ochrony obwodowej oraz telewizji dozorowej wraz z usługą monitoringu wizyjnego i sygnałów na obiektach Ujęcia Wody oraz Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

EZ-ZR-35-2020 Remont dachu budynku trafostacji Ujęcia Wody – powierzchnia około 170 m2

EZ-ZR-33-2020 Dostawa kontenerów KP-7 zamkniętych (na odpady z metali i tworzyw sztucznych oraz papier)

TZ-ZPS-12/2020 Wykonanie bezwykopowych robót remontowych kanalizacji ogólnospławnej Ø 600 metodą technologii rękawa z włókniny poliestrowej nasączonej żywicami termoutwardzalnymi lub metodą technologii rękawa wykonanego na bazie włókna szklanego nasączonego żywicami utwardzalnymi lampami UV umiejscowionej w ulicy Drzymały w Stargardzie

EZ-ZR-32-2020 Naprawa niesprawnych mieszadeł GRUNDFOS

Top