Biuro Obsługi Mieszkańców

ul. Bogusława IV nr 15, 73-110 Stargard
 91 577-01-69 wew. 551, 552

biuro.obslugi@mpgk.stargard.pl

Czynne:

pon-pt 7:00-17:00

sob. 8:00-14:00

Biuro Obsługi Mieszkańców znajduje się na parterze budynku i jest miejscem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Świadczymy usługi w zakresie:

 • udzielania informacji
 • przyjmowania opłat
 • przyjmowania zleceń
 • zawierania umów
 • przyjmowania skarg i zażaleń

DOKUMENTY

Oczyszczanie Miasta

 1. Wzór umowy na odbiór odpadów komunalnych stałych od usługodawców prowadzących działalność gospodarczą
 2. Wzór umowy na odbiór odpadów komunalnych stałych od usługodawców (podmioty gospodarcze -spółki)
 3. Wzór umowy - selektywna zbiórka odpadów
 4. Wzór umowy na świadczenie usług w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów budowlanych
 5. Procedura wynajmu kontenerów
 6. Zlecenie  usługi podstawienia i odbioru odpadów remontowo-budowlanych
 7. Reklamacja usługi
 8. Oświadczenie o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych drogą elektroniczną
 9. Wykaz słupów ogłoszeniowych na terenie Miasta Stargard.

Woda i Kanalizacja

 1.  Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków
 2. Wniosek o podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 3. Wniosek o wykup urządzenia wodociągowo-kanalizacyjnego
 4. Podanie o podłączenie wodomierza w celu podlewania ogrodu
 5. Podanie o wydanie warunków na rozdział instalacji wodociągowej
 6. Wytyczne wykonania i odbioru elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Stargard
 7. Uchwała nr 69/2018 Zarządu MPGK w sprawie zmiany stawek wykupu przejmowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów prywatnych
 8. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla prowadzących działalność gospodarczą
 9. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków od osób fizycznych
 10. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla odbiorców przemysłowych
 11. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z naniesionymi zmianami po 2005 roku - tekst jednolity
 12. Uchwała Nr IV/45/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 13. Cennik usług wykonywanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 14. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie miasta Stargard od 01.05.2017r. do 30.04.2018r.
 15. Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz na cele budowy
 16. Oświadczenie współwłaściciela do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, na cele budowy i podłączenia do sieci wod.-kan.
 17. Upoważnienie osoby trzeciej do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz na cele budowy.
 18. Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
 19. Oświadczenie o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych drogą elektroniczną

Cmentarze i Pogrzeby

 1. Zasady udostępniania cmentarza
 2. Regulamin cmentarza komunalnego
 3. Procedury konieczne do wykonania prac administracyjnych cmentarzy przed fizyczną likwidacją grobu
Top