Biuro Obsługi Mieszkańców

ul. Spokojna 6, 73-110 Stargard
519-546-962/944

biuro.wodociagi@mpgk.stargard.pl

Czynne:

pon-pt 7:00-15:00

 

Biuro Obsługi Mieszkańców znajduje się na parterze budynku i jest miejscem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Świadczymy usługi w zakresie:

 • udzielania informacji
 • przyjmowania opłat
 • przyjmowania zleceń
 • zawierania umów
 • przyjmowania skarg i zażaleń

DOKUMENTY

Woda i Kanalizacja

 1. Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków
 2. Wniosek o podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 3. Wniosek o podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla budynku wielorodzinnego oraz innych obiektów
 4. Wniosek o wykup urządzenia wodociągowo-kanalizacyjnego
 5. Podanie o podłączenie wodomierza w celu podlewania ogrodu
 6. Podanie o wydanie warunków na rozdział instalacji wodociągowej
 7. Wytyczne wykonania i odbioru elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Stargard
 8. Stawki wykupu przejmowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów prywatnych
 9. Cennik usług wykonywanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji świadczonych podmiotom zewnętrznym
 10. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla osób fizycznych
 11. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę
 12. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla odbiorców przemysłowych
 13. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
 14. Oświadczenie współwłaściciela do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, na cele budowy i podłączenia do sieci wod.-kan.
 15. Upoważnienie osoby trzeciej do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz na cele budowy.
 16. Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
 17. Oświadczenie o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych drogą elektroniczną
 18. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 19. Zasady odpłatnego przejmowania przez MPGK Sp. z o.o. urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów zewnętrznych.
 20. Polecenie zapłaty
 21. Regulamin odbioru nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie. Załącznik do Regulaminu
 22. Wniosek o zawarcie / zmianę umowy w zakresie przyjęcia i oczyszczania ścieków przez Oczyszczalnie Ścieków w Stargardzie.
 23.  Wniosek o wydanie zgody na przyjęcie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Stargardzie.
 24. Obowiązek Odbiorcy korzystającego z wodomierza.
 25. Uchwała nr XXX/320/2021 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy-Miasta Stargard
Top Skip to content