Biuro Obsługi Mieszkańców

ul. Bogusława IV nr 15, 73-110 Stargard
 91 577-01-69 

biuro.obslugi@mpgk.stargard.pl

Czynne:

pon-pt 7:00-17:00

sob. 8:00-14:00

Biuro Obsługi Mieszkańców znajduje się na parterze budynku i jest miejscem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Świadczymy usługi w zakresie:

 • udzielania informacji
 • przyjmowania opłat
 • przyjmowania zleceń
 • zawierania umów
 • przyjmowania skarg i zażaleń

DOKUMENTY

Oczyszczanie Miasta

 1. Wzór umowy na odbiór odpadów komunalnych stałych od usługodawców prowadzących działalność gospodarczą
 2. Wzór umowy na odbiór odpadów komunalnych stałych od usługodawców (podmioty gospodarcze -spółki)
 3. Wzór umowy - selektywna zbiórka odpadów
 4. Wzór umowy na świadczenie usług w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów budowlanych
 5. Procedura wynajmu kontenerów
 6. Zlecenie  usługi podstawienia i odbioru odpadów remontowo-budowlanych
 7. Reklamacja usługi
 8. Oświadczenie o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych drogą elektroniczną
 9. Wykaz słupów ogłoszeniowych na terenie Miasta Stargard.

Woda i Kanalizacja

 1. Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków
 2. Wniosek o podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 3. Wniosek o wykup urządzenia wodociągowo-kanalizacyjnego
 4. Podanie o podłączenie wodomierza w celu podlewania ogrodu
 5. Podanie o wydanie warunków na rozdział instalacji wodociągowej
 6. Wytyczne wykonania i odbioru elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Stargard
 7. Uchwała nr 9/2020 Zarządu MPGK w sprawie zmiany stawek wykupu przejmowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów prywatnych
 8. Uchwała nr 52/2019 Zarządu MPGK w sprawie zmiany cennika usług wykonywanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji świadczonych podmiotom zewnętrznym
 9. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla osób fizycznych
 10. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę
 11. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla odbiorców przemysłowych
 12. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
 13. Oświadczenie współwłaściciela do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, na cele budowy i podłączenia do sieci wod.-kan.
 14. Upoważnienie osoby trzeciej do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz na cele budowy.
 15. Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
 16. Oświadczenie o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych drogą elektroniczną
 17. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 18. Zasady odpłatnego przejmowania przez MPGK Sp. z o.o. urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów zewnętrznych.

Cmentarze i Pogrzeby

 1. Zasady udostępniania cmentarza
 2. Regulamin cmentarza komunalnego
 3. Procedury konieczne do wykonania prac administracyjnych cmentarzy przed fizyczną likwidacją grobu
Top