Awaria ul. Żeromskiego

Z uwagi na zły stan techniczny sieci wodociągowej w rejonie ulicy Żeromskiego w dniu 25 maja 2022 r. wstrzymano prace mające na celu punktową naprawę wodociągu. Prace zostaną wznowione w dniu 26 maja i będą polegały na wymianie uszkodzonego odcinka sieci na długości około 12-15 m.

Naprawa wodociągu wiąże się z przerwami w dostawie wody.

Planowane zakończenie prac to 27.05.2022 r.

Przerwy w dostawie wody dotyczą budynków przy ulicy:

Żeromskiego nr 1,3,4,8

Wojska Polskiego nr 55

Prusa nr 7,14,20

Za utrudnienia przepraszamy

W wyniku prowadzonych prac wykonany został przecisk pod jezdnią ulicy Żeromskiego. Nowa rura o średnicy 110 mm zostanie podłączona do istniejącej sieci wodociągowej.

Top Skip to content