Odbiór worków BIG BAG

W związku z zamknięciem EKOPUNKTU i Biura Obsługi Mieszkańców istnieje możliwość pobrania worków typu BIG BAG na odpady remontowe.

Procedura pobrania worków dla nieruchomości objętych systemem:

  1. Wypełnienie OŚWIADCZENIA i odesłanie na adres mailowy biuro.obslugi@mpgk.stargard.pl lub dostarczenie osobiście do Zakładu Oczyszczania Miasta ul. Bogusława IV 15 (pozostawienie wniosku w punkcie na portierni).
  2. Po pozytywnej weryfikacji (przysługujący limit) zostanie wystawiona faktura za usługę transportową oraz zostanie podany termin odbioru worków. W przypadku braku przysługującego limitu (o czym zostanie poinformowany wnioskodawca) należy postępować zgodnie z procedurą pobrania worków dla nieruchomości nieobjętych systemem.
  3. Odbiór zapełnionych worków typu BIG BAG należy zgłosić telefonicznie 91 577 01 69 lub mailowo biuro.obslugi@mpgk.stargard.pl

Procedura pobrania worków dla nieruchomości nieobjętych systemem:

  1. Zgłoszenie zapotrzebowania na worki BIG BAG na adres mailowy biuro.obslugi@mpgk.stargard.pl lub dostarczenie osobiście do Zakładu Oczyszczania Miasta ul. Bogusława IV 15 (pozostawienie wniosku w punkcie na portierni)
  2. Po odbiorze zgłoszenia zostanie wystawiona faktura za worki BIG BAG w kwocie ….. oraz zostanie podany termin odbioru worków. 
  3. Odbiór zapełnionych worków typu BIG BAG należy zgłosić telefonicznie 91 577 01 69 lub mailowo biuro.obslugi@mpgk.stargard.pl

Uwaga:

Worki typu BIG BAG będą wydawane od poniedziałku do piątku od godz. 16.00 do godz. 18.00 przy portierni przy ul. Bogusława IV 15 za okazaniem dokumentu tożsamości.

OŚWIADCZENIE

Top