Odbiór worków BIG BAG

W związku z zamknięciem EKOPUNKTU i Biura Obsługi Mieszkańców istnieje możliwość pobrania worków typu BIG BAG na odpady remontowe.

Procedura pobrania worków dla nieruchomości objętych systemem:

  1. Wypełnienie OŚWIADCZENIA i odesłanie na adres mailowy biuro.obslugi@mpgk.stargard.pl lub dostarczenie osobiście do Zakładu Oczyszczania Miasta ul. Bogusława IV 15 (pozostawienie wniosku w punkcie na portierni).
  2. Po pozytywnej weryfikacji (przysługujący limit) zostanie wystawiona faktura za usługę transportową oraz zostanie podany termin odbioru worków. W przypadku braku przysługującego limitu (o czym zostanie poinformowany wnioskodawca) należy postępować zgodnie z procedurą pobrania worków dla nieruchomości nieobjętych systemem.
  3. Odbiór zapełnionych worków typu BIG BAG należy zgłosić telefonicznie 91 577 01 69 lub mailowo biuro.obslugi@mpgk.stargard.pl

Procedura pobrania worków dla nieruchomości nieobjętych systemem:

  1. Zgłoszenie zapotrzebowania na worki BIG BAG na adres mailowy biuro.obslugi@mpgk.stargard.pl lub dostarczenie osobiście do Zakładu Oczyszczania Miasta ul. Bogusława IV 15 (pozostawienie wniosku w punkcie na portierni)
  2. Po odbiorze zgłoszenia zostanie wystawiona faktura za worki BIG BAG w kwocie ….. oraz zostanie podany termin odbioru worków. 
  3. Odbiór zapełnionych worków typu BIG BAG należy zgłosić telefonicznie 91 577 01 69 lub mailowo biuro.obslugi@mpgk.stargard.pl

Uwaga:

Worki typu BIG BAG będą wydawane od poniedziałku do piątku od godz. 16.00 do godz. 18.00 przy portierni przy ul. Bogusława IV 15 za okazaniem dokumentu tożsamości.

OŚwiadczenie

Top Skip to content