Nowy hydrant

Informujemy, że w dniu dzisiejszym przy bramie głównej Stadionu Miejskiego przy ul. Ceglanej zamontowany został hydrant, który służyć będzie przede wszystkim do zabezpieczenia p.poż. Z uwagi na charakter miejsca został wstawiony unikatowy hydrant, który w pełni oddaje charakter otoczenia – górna jego część jest w kształcie piłki nożnej. Mamy nadzieję, że ten element infrastruktury wodociągowej oprócz głównej funkcji tj. bezpieczeństwa, urozmaici również teren wokół Stadionu i będzie ciekawą atrakcją dla mieszkańców Miasta.

Top