Wykonawca modernizacji oczyszczalni ścieków wybrany

20 czerwca 2013 roku, Sebastian Szwajlik – Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. i Andrzej Karasiński – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Górniczego i Energetycznego EGBUD Sp. z o. o. z siedzibą w Bogatyni podpisali Kontrakt na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Stargardzie Szczecińskim – dokończenie realizacji zadania”.

Wykonawca EGBUD Sp. z o. o., został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z Prawem zamówień publicznych, w którym czterech wykonawców złożyło swoje oferty. Kontrakt obejmuje dokończenie realizacji zadania rozbudowy, przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Stargardzie Szczecińskim. Realizacja potrwa 16 miesięcy. Wartość udzielonego zamówienia 44.121.145,33 zł brutto.
Jest to siódme z ośmiu zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu pn. „ Ochrona wód j. Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczeciński”. Zadania jest współfinansowane ze środków przyznanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wpisy w kategorii:

projekty unijne

EZ-ZR-06-2018 Dostawa spektrofotometru VIS z technologią RFID

EZ-ZP-03/2018 Świadczenie usług promocyjnych na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-02-2018 Usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych i wynajem obiektów sportowych w ramach pakietu abonamentu dla pracowników MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZP-01/2018 – Dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-01-2018 Usługa naprawy i legalizacji wodomierzy

EZ-MR30-01/2018 Świadczenie usług transportowych w zakresie wywozu komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie do zagospodarowania na cele rolnicze.

EZ-ZP-02/2018 – Świadczenie usług promocyjnych na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Stargardzie

Odbiór choinek poświątecznych

Życzenia świąteczne

Rekrutacja

EZ-18-15-30-RW-2017 Usługa polegającą na myciu i dezynfekcji samochodów ciężarowych i dostawczych MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-65/2017 Dostawa części do pompy FLYGT NP. 3127 180

EZ-MR30-32/2017 Świadczenie usług transportowych w zakresie wywozu komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie do zagospodarowania na cele rolnicze – II postępowanie

Zmiana terminu odbioru odpadów

EZ-MR30-32/2017 Świadczenie usług transportowych w zakresie wywozu komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie do zagospodarowania na cele rolnicze

EZ-MR15-12/2017 – Dostawa sukcesywna tabliczek na krzyż i trumnę na rok 2018.

EZ-ZR-76-2017 Wykonywanie usługi polegającej na obsłudze muzycznej pogrzebów obsługiwanych przez MPGK (gra na trąbce).

EZ-ZPS-10/2017 – Dostawa flokulantów Skuma 1476 oraz Skuma 6326 dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie.

Szacowanie wartości zamówienia polegającego na świadczeniu usługi inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową instalacji fotowoltaicznej

EZ-ZR-74-2017 Wynajem przenośnych toalet wc na rok 2018

Top