Sprzedaż przycmentarna w dniach 28.10.2017 r. – 01.11.2017 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie informuje, że najem miejsc handlowych w okresie od 28.10.2017 r. do 01.11.2017 r. odbędzie się w formie licytacji ustnej. Osoby przystępujące do licytacji ustnej winny stawić się w dniu 03.10.2017 r. lub 04.10.2017 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 w celu dokonania rejestracji w Zakładzie Usług Pogrzebowych i Cmentarnych przy ul. Spokojnej 6 w Stargardzie. Licytacja ustna dotycząca najmu miejsc odbędzie się w dniu 17.10.2017 r. o godzinie 9:00 w MPGK
Sp. z o.o. przy ul. Bogusława IV 15
na warunkach określonych w Regulaminie licytacji dostępnym na stronie internetowej Spółki lub w siedzibie Zakładu Usług Pogrzebowych i Cmentarnych przy ul. Spokojnej 6 w Stargardzie.

Regulamin licytacji ustnej na najem miejsc handlowych

Wpisy w kategorii:

projekty unijne

EZ-16-15-30-RW/2017 Dostawa olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych do pojazdów MPGK Sp. z o.o.

EZ-ZR-69-2017 Sukcesywna dostawa testów kuwetowych do spektrofotometru DR 3800 HACH LNGE

Sprzedaż Allegro

EZ-MR30-29/2017 – Sukcesywna dostawa odzieży damskiej i męskiej dla zmarłych w roku 2018.

EZ/15/15-30/RW/2017 Dostawa drzew do nasadzeń

EZ-ZR-68/2017 dostawa materiałów eksploatacyjnych do przenośników ślimakowych osadu z pras odwadniania osadu typu PS firmy EKOFINN-POL

EZ-ZR-65/2017 Dostawa części do pompy FLYGT NP. 3127 180

Przerwy w dostawie wody w dniu 26.10.2017 r.

EZ-ZP-09/2017 – Dostawa posypywarko solarki i pługu odśnieżnego dla ZOM Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – II postępowanie

EZ-MR30-27/2017 – Sukcesywne dostawy kwiatów, podkładów oraz akcesoriów do wieńców i wiązanek.

Zmiana terminu odbioru odpadów

EZ-MR30-28/2017 – Świadczenia usług pocztowych w obrocie miejscowym

EZ-ZR-63-2017 Dostawa fabrycznie nowych worków do gruzu typu Big Bag

Ławeczka muzyczna

EZ-ZP-10/2017 – Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca jej sprzedaż i dystrybucję do obiektów MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZP-11/2017 – Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub oleju o równoważnych parametrach dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZP-09/2017 – Dostawa posypywarko solarki i pługu odśnieżnego dla ZOM Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

EZ-ZR-62/2017 Świadczenie usługi rozklejania afiszy na 36 nośnikach ogłoszeniowych na terenie miasta Stargard

EZ-MR30-26/2017 – Naprawa ścieżki, alejki głównej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. T. Kościuszki 80 w Stargardzie.

EZ-14-15-30-RW-2017 Dostawa gotowych posiłków regeneracyjnych w słoikach o wadze ok. 500 g netto

Top