Roboty budowlane w Grzędzicach rozpoczęte

W dniu 12 marca 2013 roku przekazany został Wykonawcy plac budowy w Grzędzicach pod realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grzędzicach”. Jest to trzecie zadanie inwestycyjne realizowane na terenie Gminy Stargard Szczeciński w ramach wspólnego projektu „Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński”.

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Usługowe Starkan ze Stargardu Szczecińskiego, wyłoniony został w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z Prawem zamówień publicznych, w którym dwunastu Wykonawców złożyło swoje oferty. Kontrakt obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej i tłocznej o długości 7,6 km oraz dwóch przepompowni ścieków. Za pośrednictwem tego systemu odbierane będą ścieki komunalne od 975 osób. Front robót, który został przyjęty przez Wykonawcę obejmuje ul. Podmiejską, gdzie zostanie wybudowana kanalizacja grawitacyjna i tłoczna od granic miasta Stargardu Szczecińskiego w kierunku Grzędzic. Następnie zostaną rozpoczęte prace związane ze zlewnią PS od ul. Lipowej w kierunku ul. Brzozowej, jednocześnie z ul. Gryfa na wysokości skrzyżowania z ul. Lipową. Dalszy ciąg robót, będzie przebiegał od torów kolejowych przy ul. Gryfa, a następnie wzdłuż ul. Radości do przepompowni PS, jednocześnie powiązany z pracami przy ulicach: Radości, Sosnowej i Jesionowej. W okolicach miesiąca maja br. zaplanowano prace związane z budową zlewni PG, które będą realizowane od strony ul. Jeziornej i przeprowadzane wokół jeziora od przepompowni PG, a następnie w ulicach: Gryfa, Miodowej i Spacerowej. Na samym końcu zostaną dobudowane przyłącza dla wybudowanej sieci. Realizacja zadania do 27.08.2013 r. Wartość udzielonego zamówienia to 2.364.060,00 zł brutto. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grzędzicach” jest jednym z ośmiu zadań realizowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wpisy w kategorii:

projekty unijne

EZ-ZR-06-2018 Dostawa spektrofotometru VIS z technologią RFID

EZ-ZP-03/2018 Świadczenie usług promocyjnych na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-02-2018 Usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych i wynajem obiektów sportowych w ramach pakietu abonamentu dla pracowników MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZP-01/2018 – Dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-01-2018 Usługa naprawy i legalizacji wodomierzy

EZ-MR30-01/2018 Świadczenie usług transportowych w zakresie wywozu komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie do zagospodarowania na cele rolnicze.

EZ-ZP-02/2018 – Świadczenie usług promocyjnych na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Stargardzie

Odbiór choinek poświątecznych

Życzenia świąteczne

Rekrutacja

EZ-18-15-30-RW-2017 Usługa polegającą na myciu i dezynfekcji samochodów ciężarowych i dostawczych MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-65/2017 Dostawa części do pompy FLYGT NP. 3127 180

EZ-MR30-32/2017 Świadczenie usług transportowych w zakresie wywozu komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie do zagospodarowania na cele rolnicze – II postępowanie

Zmiana terminu odbioru odpadów

EZ-MR30-32/2017 Świadczenie usług transportowych w zakresie wywozu komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie do zagospodarowania na cele rolnicze

EZ-MR15-12/2017 – Dostawa sukcesywna tabliczek na krzyż i trumnę na rok 2018.

EZ-ZR-76-2017 Wykonywanie usługi polegającej na obsłudze muzycznej pogrzebów obsługiwanych przez MPGK (gra na trąbce).

EZ-ZPS-10/2017 – Dostawa flokulantów Skuma 1476 oraz Skuma 6326 dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie.

Szacowanie wartości zamówienia polegającego na świadczeniu usługi inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową instalacji fotowoltaicznej

EZ-ZR-74-2017 Wynajem przenośnych toalet wc na rok 2018

Top