Rekrutacja

MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie ogłasza nabór na stanowisko:

MASZYNISTA URZĄDZEŃ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Praca na tym stanowisku będzie polegała na obsłudze maszyn i urządzeń do oczyszczania ścieków zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi.

Wymagania:
– wykształcenie minimum zawodowe techniczne mile widziane średnie techniczne,
– prawo jady kategorii „T” lub „BE”,
– dyspozycyjność (praca zmianowa),

Dodatkowym atutem będzie:
– uprawnienia elektryczne w zakresie obsługi eksploatacyjnej „E” 1 (pkt 2,9,10) do 1 KV,
– umiejętności w zakresie naprawy maszyn i urządzeń.

Zainteresowani mogą składać dokumenty z CV na adres:

MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie, przy ul. Stefana Okrzei 6 lub e-mailem: sekretariat@mpgk.stargard.pl z dopiskiem aplikacja na stanowisko maszynisty urządzeń oczyszczalni ścieków w terminie do dnia 5 stycznia 2018 r.

Wpisy w kategorii:

projekty unijne

EZ-MR30-02/2018 – Dostawa taśm filtracyjnych oraz wykonanie powłok – regeneracja w prasie taśmowej EMO model Ω1250/SD 25 – II postępowanie

EZ-ZPS-02/2018 – Budowa i wymiana sieci wodociągowej w Alei Żołnierza w Stargardzie.

EZ-MR30-04/2018 – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową instalacji fotowoltaicznej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie, realizowanej w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

EZ-MR30-03/2018 – Opracowanie dokumentacji technicznej: budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Grudziądzkiej, budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Aleja Dębowa, budowy sieci wodociągowej w ul. Pileckiego – Twardowskiego oraz budowy sieci wodociągowej łączącej wodociąg w ul. Krzywoustego i w ul. Obwodnica Staromiejska w Stargardzie.

EZ-ZPS-01/2018 – Budowa kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz kolektorem grawitacyjnym w ul. Metalowej w Stargardzie

EZ-ZR-08-2018 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do analizatorów ON LINE Endress+Hauser zainstalowanych na obiekcie oczyszczalni ścieków w Stargardzie

EZ-ZP-04/2018 – Świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową instalacji fotowoltaicznej w MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-MR15-03/2018 – Komora do piaskowania/piaskarka UNICRAFT SSK 4

EZ/01/15-30/RW/2018 Dostawa specjalistycznych olejów i smarów do wykonania przeglądów technicznych urządzeń mechanicznych w eksploatacji Oczyszczalni Ścieków

EZ-MR30-02/2018 – Dostawa taśm filtracyjnych oraz wykonanie powłok – regeneracja w prasie taśmowej EMO model Ω1250/SD 25

EZ-MR15-01-2018 Sukcesywna dostawa urn na prochy zmarłych.

EZ-ZR-06-2018 Dostawa spektrofotometru VIS z technologią RFID

EZ-ZP-03/2018 Świadczenie usług promocyjnych na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-02-2018 Usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych i wynajem obiektów sportowych w ramach pakietu abonamentu dla pracowników MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZP-01/2018 – Dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-01-2018 Usługa naprawy i legalizacji wodomierzy

EZ-MR30-01/2018 Świadczenie usług transportowych w zakresie wywozu komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie do zagospodarowania na cele rolnicze.

EZ-ZP-02/2018 – Świadczenie usług promocyjnych na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Stargardzie

Odbiór choinek poświątecznych

Życzenia świąteczne

Top