wszystkie zamówienia bez zastosowania ustawy ZP zamówienia sektorowe zamówienia publiczne poniżej progów unijnych zamówienia publiczne powyżej progów unijnych

EZ-MR30-24/2017 – Usługa położenia ok.130 m rury DN 150 AC na PE 100 TS DN 160 PE SDR 11 metodą bezwykopową w ul. Ceglanej w Stargardzie.

EZ-MR30-22/2017 – Włączenie do istniejącego systemu monitoringu trzech przepompowni P19, P28, P31 w Stargardzie.

EZ-13-15-30-RW-2017 Wykonanie ogrodzenia strefy bezpośredniej Ujęcia Wody w Stargardzie wjazd od ul Sadowej: wzdłuż działki 68/13 zgodnie z podziałem geodezyjnym.

E-MR30-25/2017 – Świadczenie usług odtworzenia nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Stargard

EZ-MR30-23/2017 – Dostawa kontenerów dla potrzeb Zakładu Oczyszczania Miasta.

EZ-MR30-20/2017 – Dostawa soli drogowej niezbrylonej – II postępowanie

EZ-ZPS-09/2017 – Świadczenie usług odtworzenia nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Stargard – II postępowanie

EZ-ZR-56-2017 Zakup oprogramowania informacji prawnej na 1 stanowisko – licencja na 1 rok

EZ-ZR-55/2017 Świadczenie usług sprzętowych podnośnikiem koszowym

EZ-ZPS-08/2017 – Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych na cele nierolnicze, wraz z jego transportem z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie.

EZ-ZP-07/2017 – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: Dostawa i montaż osprzętu GPS i RFID oraz oprogramowania do obsługi dla ZOM Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZP-08/2017 – Budowa instalacji fotowoltaicznej w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

Regulamin udzielania

zamówień publicznych

których wartość nie przekracza wyrażonej

w PLN równowartości kwoty 30 000 EUR

Regulamin udzielania

zamówień sektorowych

Informacja o zmianie kursu PLN/EUR oraz nowych progach

  1. Od 1 stycznia 2016 roku, Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2015 roku wprowadzono nowy średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wynosi on: 4,1749. Przypominam jednocześnie, że we wnioskach z REGULAMINU UDZIELANIA ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁ RÓWNOWARTOSCI KWOTY 14.000 EURO zmianie ulega podstawa prawna wyliczania „Średniego kursu złotego do euro służącego do przeliczenia wartości zamówienia”. Poprawny zapis powinien brzmieć:„Średni kurs złotego do euro służący do przeliczenia wartości zamówienia przyjęty został zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 poz. 2254), wynosi 4,1749 zł”.
Top