wszystkie zamówienia bez zastosowania ustawy ZP zamówienia sektorowe zamówienia publiczne poniżej progów unijnych zamówienia publiczne powyżej progów unijnych

EZ-MR30-32/2017 Świadczenie usług transportowych w zakresie wywozu komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie do zagospodarowania na cele rolnicze

EZ-MR15-12/2017 – Dostawa sukcesywna tabliczek na krzyż i trumnę na rok 2018.

EZ-ZR-76-2017 Wykonywanie usługi polegającej na obsłudze muzycznej pogrzebów obsługiwanych przez MPGK (gra na trąbce).

EZ-ZPS-10/2017 – Dostawa flokulantów Skuma 1476 oraz Skuma 6326 dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie.

Szacowanie wartości zamówienia polegającego na świadczeniu usługi inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową instalacji fotowoltaicznej

EZ-ZR-74-2017 Wynajem przenośnych toalet wc na rok 2018

EZ-ZR-73-2017 Świadczenie usług sprzętowych podnośnikiem koszowym w 2018 r.

EZ-ZP-12/2017 – Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowego samochodu typu śmieciarka do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie.

EZ-ZPS-11/2017 – Świadczenie usług odtworzenia nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta Stargard w roku 2018.

EZ-ZR-71/2017 Dostawa armatury wodociągowej DN 500 PN 10 -żeliwo sferoidalne

EZ-MR30-31/2017 – Usługa wykonywania badań laboratoryjnych wody, ścieków, gleby, osadu, piasku oraz odpadów ze studzienek w 2018 r

EZ-MR30-30/2017 – Sukcesywna dostawa kruszywa sypkiego na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji MPGK Sp. z o.o. na rok 2018 r.

EZ-16-15-30-RW/2017 Dostawa olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych do pojazdów MPGK Sp. z o.o.

EZ-ZR-69-2017 Sukcesywna dostawa testów kuwetowych do spektrofotometru DR 3800 HACH LNGE

EZ-MR30-29/2017 – Sukcesywna dostawa odzieży damskiej i męskiej dla zmarłych w roku 2018.

EZ/15/15-30/RW/2017 Dostawa drzew do nasadzeń

EZ-ZR-68/2017 dostawa materiałów eksploatacyjnych do przenośników ślimakowych osadu z pras odwadniania osadu typu PS firmy EKOFINN-POL

EZ-ZR-65/2017 Dostawa części do pompy FLYGT NP. 3127 180

EZ-ZP-10/2017 – Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca jej sprzedaż i dystrybucję do obiektów MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZP-08/2017 – Budowa instalacji fotowoltaicznej w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

Regulamin udzielania

zamówień publicznych

których wartość nie przekracza wyrażonej

w PLN równowartości kwoty 30 000 EUR

Regulamin udzielania

zamówień sektorowych

Informacja o zmianie kursu PLN/EUR oraz nowych progach

  1. Od 1 stycznia 2016 roku, Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2015 roku wprowadzono nowy średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wynosi on: 4,1749. Przypominam jednocześnie, że we wnioskach z REGULAMINU UDZIELANIA ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁ RÓWNOWARTOSCI KWOTY 14.000 EURO zmianie ulega podstawa prawna wyliczania „Średniego kursu złotego do euro służącego do przeliczenia wartości zamówienia”. Poprawny zapis powinien brzmieć:„Średni kurs złotego do euro służący do przeliczenia wartości zamówienia przyjęty został zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 poz. 2254), wynosi 4,1749 zł”.
Top