wszystkie zamówienia sektorowe zamówienia bez zastosowania ustawy ZP zamówienia publiczne poniżej progów unijnych zamówienia zamówienia publiczne powyżej progów unijnych

EZ-ZPS-08/2017 – Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych na cele nierolnicze, wraz z jego transportem z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie.

EZ-MR30-14/2017 – Opracowanie projektu technicznego dot. przebudowy sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w ul. M.Konopnickiej w Stargardzie.

EZ-MR30-13/2017 – Opracowanie projektu technicznego budowy dwóch odcinków sieci kanalizacji tłocznej w ulicy Sadowej w Stargardzie

EZ-ZP-07/2017 – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: Dostawa i montaż osprzętu GPS i RFID oraz oprogramowania do obsługi dla ZOM Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-51/2017 Usługa pomiaru przepływu ścieków.

EZ-ZPS-28/2017 Sukcesywne dostawy koagulantu w postaci wodnego roztworu siarczanu żelazowego – PIX 113

EZ-11-15-30-RW-2017 Dostawa fabrycznie nowej uniwersalnej koparko – ładowarki zawieszanej na ciągniku rolniczym

EZ-MR30-19/2017 Odtworzenie nawierzchni bitumicznej w ul. Piłsudskiego 32 w Stargardzie.

EZ-09-15-30-RW-2017 Dostawa oryginalnych tonerów do drukarek firmy BROTHER, HP, OKI, Konica Minolta

EZ-MR30-17/2017 – Świadczenie usług pocztowych w obrocie miejscowym i krajowym na okres jednego roku.

EZ-ZP-08/2017 – Budowa instalacji fotowoltaicznej w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-08-15-30-RW-2017 Usługa wulkanizacji opon i dętek oraz montaż i demontaż opon wraz z mobilną obsługą pojazdów MPGK na terenie miasta Stargard

EZ-MR30-11/2017 – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową instalacji fotowoltaicznej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie, realizowanej w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

EZ-MR30-15/2017 Odtworzenie nawierzchni bitumicznej w ul. Piłsudskiego w Stargardzie

EZ-ZR-33-2017 Wykonanie grobowców z elementów betonowych prefabrykowanych na Cmentarzach Komunalnych w Stargardzie.

EZ-07-15-30-RW/2017 – Dostawa wodomierzy jednostrumieniowych i modułów radiowych

EZ-MR30-12/2017 – Dostawa cyfrowej tablicy informacyjnej z systemem zarządzania treścią

EZ-MR-30-11/2017 – Dostawa 10 szt. żurawi przenośnych o napędzie ręcznym dla potrzeb oczyszczalni ścieków

EZ-ZR-29/2017 – Utrzymanie rowów i zbiorników na terenie miasta Stargard w okresie 2017/2018

EZ-ZPS-05/2017 – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Metalowej

Regulamin udzielania

zamówień publicznych

których wartość nie przekracza wyrażonej

w PLN równowartości kwoty 30 000 EUR

Regulamin udzielania

zamówień sektorowych

Informacja o zmianie kursu PLN/EUR oraz nowych progach

  1. Od 1 stycznia 2016 roku, Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2015 roku wprowadzono nowy średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wynosi on: 4,1749. Przypominam jednocześnie, że we wnioskach z REGULAMINU UDZIELANIA ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁ RÓWNOWARTOSCI KWOTY 14.000 EURO zmianie ulega podstawa prawna wyliczania „Średniego kursu złotego do euro służącego do przeliczenia wartości zamówienia”. Poprawny zapis powinien brzmieć:„Średni kurs złotego do euro służący do przeliczenia wartości zamówienia przyjęty został zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 poz. 2254), wynosi 4,1749 zł”.
Top