Podpisany Kontrakt na skanalizowanie Grzędzic

28 maja 2012 roku, Kazimierz Szarżanowicz, Wójt Gminy Stargard Szczeciński i Marcin Pardus, właściciel Przedsiębiorstwa Usługowego Starkan ze Stargardu podpisali umowę na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grzędzicach”.
Jest to trzecie zadanie inwestycyjne realizowane na terenie Gminy Stargard Szczeciński w ramach wspólnego projektu „Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński”. Wykonawca – PU Starkan, został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z Prawem zamówień publicznych, w którym dwunastu wykonawców złożyło swoje oferty. Kontrakt obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości 7,6 km oraz dwóch przepompowni ścieków. Za pośrednictwem tego systemu odbierane będą ścieki komunalne od 975 osób.
Realizacja kontraktu potrwa 15 miesięcy. Wartość udzielonego zamówienia to 2.364.060,00 zł brutto.
Z okazji podpisania kontraktu w Urzędzie Gminy zorganizowana została konferencja prasowa w której udział wzięli między innymi Dawid Brzozowski, Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Sebastian Szwajlik, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie Szczecińskim, które jest Beneficjentem dla wspólnego projektu.
Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grzędzicach” jest jednym z ośmiu zadań budowlanych realizowanych ze środków przyznanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wpisy w kategorii:

projekty unijne

EZ-ZR-06-2018 Dostawa spektrofotometru VIS z technologią RFID

EZ-ZP-03/2018 Świadczenie usług promocyjnych na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-02-2018 Usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych i wynajem obiektów sportowych w ramach pakietu abonamentu dla pracowników MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZP-01/2018 – Dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-01-2018 Usługa naprawy i legalizacji wodomierzy

EZ-MR30-01/2018 Świadczenie usług transportowych w zakresie wywozu komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie do zagospodarowania na cele rolnicze.

EZ-ZP-02/2018 – Świadczenie usług promocyjnych na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Stargardzie

Odbiór choinek poświątecznych

Życzenia świąteczne

Rekrutacja

EZ-18-15-30-RW-2017 Usługa polegającą na myciu i dezynfekcji samochodów ciężarowych i dostawczych MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-65/2017 Dostawa części do pompy FLYGT NP. 3127 180

EZ-MR30-32/2017 Świadczenie usług transportowych w zakresie wywozu komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie do zagospodarowania na cele rolnicze – II postępowanie

Zmiana terminu odbioru odpadów

EZ-MR30-32/2017 Świadczenie usług transportowych w zakresie wywozu komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie do zagospodarowania na cele rolnicze

EZ-MR15-12/2017 – Dostawa sukcesywna tabliczek na krzyż i trumnę na rok 2018.

EZ-ZR-76-2017 Wykonywanie usługi polegającej na obsłudze muzycznej pogrzebów obsługiwanych przez MPGK (gra na trąbce).

EZ-ZPS-10/2017 – Dostawa flokulantów Skuma 1476 oraz Skuma 6326 dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie.

Szacowanie wartości zamówienia polegającego na świadczeniu usługi inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową instalacji fotowoltaicznej

EZ-ZR-74-2017 Wynajem przenośnych toalet wc na rok 2018

Top