Podpisanie umowy w sprawie dofinansowania

W dniu 20.12.2016 r. Sebastian Szwajlik, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz Radosław Mackiewicz i Konstanty Oświęcimski, Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, podpisali umowę o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie”.

źródło WFOŚiGW Szczecin

Kwota dofinansowania wynosi prawie 8,4 mln złotych. W ramach inwestycji powstanie elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1,89 MW. Wyprodukowana przez nią energia będzie wykorzystywana na potrzeby oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody. Roczna produkcja energii, pochodzącej z odnawialnych źródeł wyniesie prawie 1800 MWhe. Efekt ekologiczny inwestycji to ograniczenie o prawie 1500 ton rocznie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Prace przy budowie instalacji mają potrwać do końca 2017 r. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 12,7 mln zł.

https://www.wfos.szczecin.pl/biezace-wydarzenia/1442-mpgk-sp-z-o-o-w-stargardzie-bedzie-pozyskiwac-prad-ze-slonca.html

 

Wpisy w kategorii:

projekty unijne

EZ-ZR-06-2018 Dostawa spektrofotometru VIS z technologią RFID

EZ-ZP-03/2018 Świadczenie usług promocyjnych na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-02-2018 Usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych i wynajem obiektów sportowych w ramach pakietu abonamentu dla pracowników MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZP-01/2018 – Dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-01-2018 Usługa naprawy i legalizacji wodomierzy

EZ-MR30-01/2018 Świadczenie usług transportowych w zakresie wywozu komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie do zagospodarowania na cele rolnicze.

EZ-ZP-02/2018 – Świadczenie usług promocyjnych na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Stargardzie

Odbiór choinek poświątecznych

Życzenia świąteczne

Rekrutacja

EZ-18-15-30-RW-2017 Usługa polegającą na myciu i dezynfekcji samochodów ciężarowych i dostawczych MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-65/2017 Dostawa części do pompy FLYGT NP. 3127 180

EZ-MR30-32/2017 Świadczenie usług transportowych w zakresie wywozu komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie do zagospodarowania na cele rolnicze – II postępowanie

Zmiana terminu odbioru odpadów

EZ-MR30-32/2017 Świadczenie usług transportowych w zakresie wywozu komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie do zagospodarowania na cele rolnicze

EZ-MR15-12/2017 – Dostawa sukcesywna tabliczek na krzyż i trumnę na rok 2018.

EZ-ZR-76-2017 Wykonywanie usługi polegającej na obsłudze muzycznej pogrzebów obsługiwanych przez MPGK (gra na trąbce).

EZ-ZPS-10/2017 – Dostawa flokulantów Skuma 1476 oraz Skuma 6326 dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie.

Szacowanie wartości zamówienia polegającego na świadczeniu usługi inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową instalacji fotowoltaicznej

EZ-ZR-74-2017 Wynajem przenośnych toalet wc na rok 2018

Top