Otrzymaliśmy potwierdzenie dofinansowania

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 września 2011 roku Sebastian Szwajlik, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim odebrał Potwierdzenie nr 27/2011 o przyznaniu dotacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu pn.: ”Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński”.
Projekt realizowany jest przez trzech partnerów – Gminę Stargard Szczeciński, Gminę Kobylanka i reprezentującą ich jako Beneficjent stargardzką Spółkę – MPGK. Dotacja w wysokości 49,5 % kosztów kwalifikowanych zostanie wykorzystana na realizację zadań:
– budowa 39,49 km kanalizacji sanitarnej,
– modernizacji oczyszczalni ścieków w mieście Stargard Szczeciński,
– modernizacja 3,38 km kanalizacji sanitarnej.
W wyniku realizacji projektu do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 1790 RLM, jednocześnie:
– stopień skanalizowania aglomeracji wzrośnie do poziomu 98,06 %,
– stopień skanalizowania Gminy Stargard Szczeciński wzrośnie o 53,66 % do poziomu 100 %,
– stopień skanalizowania Gminy Kobylanka wzrośnie o 18,67 % do poziomu 61,51 %.
Ponadto, przedmiotowa inwestycja przyczyni się do wypełnienia następujących celów bezpośrednich:
– zapewnienie dostępu mieszkańcom gmin do funkcjonalnej sieci kanalizacyjnej,
– poprawa stanu środowiska naturalnego wyrażająca się przede wszystkim zmniejszeniem substancji biogennych wpływających na eutrofizację zbiorników wodnych oraz zmniejszenie zanieczyszczeń gruntów,
– wypełnienie podstawowych wymagań Dyrektywy ściekowej tj. Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków, a także Dyrektywy dotyczącej ponownego użycia osadów ściekowych w rolnictwie 86/278/EWG,
– poprawa jakości wody pitnej dla mieszkańców Szczecina (zbiornik wody pitnej jezioro Miedwie).

Wpisy w kategorii:

projekty unijne

EZ-ZR-06-2018 Dostawa spektrofotometru VIS z technologią RFID

EZ-ZP-03/2018 Świadczenie usług promocyjnych na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-02-2018 Usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych i wynajem obiektów sportowych w ramach pakietu abonamentu dla pracowników MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZP-01/2018 – Dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-01-2018 Usługa naprawy i legalizacji wodomierzy

EZ-MR30-01/2018 Świadczenie usług transportowych w zakresie wywozu komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie do zagospodarowania na cele rolnicze.

EZ-ZP-02/2018 – Świadczenie usług promocyjnych na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Stargardzie

Odbiór choinek poświątecznych

Życzenia świąteczne

Rekrutacja

EZ-18-15-30-RW-2017 Usługa polegającą na myciu i dezynfekcji samochodów ciężarowych i dostawczych MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-65/2017 Dostawa części do pompy FLYGT NP. 3127 180

EZ-MR30-32/2017 Świadczenie usług transportowych w zakresie wywozu komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie do zagospodarowania na cele rolnicze – II postępowanie

Zmiana terminu odbioru odpadów

EZ-MR30-32/2017 Świadczenie usług transportowych w zakresie wywozu komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie do zagospodarowania na cele rolnicze

EZ-MR15-12/2017 – Dostawa sukcesywna tabliczek na krzyż i trumnę na rok 2018.

EZ-ZR-76-2017 Wykonywanie usługi polegającej na obsłudze muzycznej pogrzebów obsługiwanych przez MPGK (gra na trąbce).

EZ-ZPS-10/2017 – Dostawa flokulantów Skuma 1476 oraz Skuma 6326 dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie.

Szacowanie wartości zamówienia polegającego na świadczeniu usługi inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową instalacji fotowoltaicznej

EZ-ZR-74-2017 Wynajem przenośnych toalet wc na rok 2018

Top