ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA

ul. Bogusława IV nr 15, 73-110 Stargard
 91 577-01-69  

wew. 557 - Obsługa podmiotów gospodarczych
wew. 559 - Dział Logistyki
wew. 558 - Fax

Oferujemy usługi w zakresie odbioru i wywozu odpadów:

 • komunalnych stałych zmieszanych,
 • gromadzonych selektywnie,
 • gruzu budowlanego,
 • innych niż niebezpieczne, w tym wielkogabarytowych,
 • ulegających biodegradacji np. (liście, trawa itp.).

a także usługi związane z:

 • z usuwaniem skutków zimy z nawierzchni drogowych,
 •  likwidacją dzikich wysypisk,
 • wyłapywaniem bezdomnych zwierząt

Odpady komunalne odbierane są z pojemników przez specjalistyczne, uniwersalne samochody z zastosowaniem najnowszych technologii opróżniania.
Gromadzone są również w workach z logo MPGK Sp. z o.o. oraz zamykanych pojemnikach wielokrotnego opróżniania. 

plastikowe pojemniki wielokrotnego opróżniania o poj. 60L, 80L, 120L, 240L

plastikowe pojemniki wielokrotnego opróżniania o poj. 1100L

duże kontenery o poj. 5, 6m3 instrukcja postępowania z kontenerami

duże kontenery wielokrotnego opróżniania o poj. 6, 7, 8, 10, 12 m3

kontenery do przewozu gruzu budowlanego o poj. 16 m3

pojemniki wielokrotnego opróżniania o poj. 30 m3
worki BIG-BAG na odpady z remontów i rozbiórek
worki brązowe na odpady zielone np. trawa, liście, drobne gałęzie (odbiór wg harmonogramu)
worki do selektywnej zbiórki odpadów: szkło, makulatura, PET (odbiór wg harmonogramu)

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW

 • harmonogram odbioru odpadów Gmina Stara Dąbrowa
 • harmonogram odbioru odpadów komunalnych Miasto Stargard
 • harmonogram odbioru odpadów segregowanych PET i szkło dla zabudowy wielorodzinnej
 • harmonogram odbioru odpadów segregowanych dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej do pierwszego piętra oraz harmonogram odbioru odpadów zielonych dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej
 • harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych
 • harmonogram odbioru makulatury dla zabudowy wielorodzinnej
 • harmonogram mycia pojemników

Wpisy w kategorii:

projekty unijne

EZ-ZP-09/2017 – Dostawa posypywarko solarki i pługu odśnieżnego dla ZOM Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – II postępowanie

EZ-MR30-27/2017 – Sukcesywne dostawy kwiatów, podkładów oraz akcesoriów do wieńców i wiązanek.

Zmiana terminu odbioru odpadów

EZ-MR30-28/2017 – Świadczenia usług pocztowych w obrocie miejscowym

EZ-ZR-63-2017 Dostawa fabrycznie nowych worków do gruzu typu Big Bag

Ławeczka muzyczna

EZ-ZP-10/2017 – Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca jej sprzedaż i dystrybucję do obiektów MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZP-11/2017 – Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub oleju o równoważnych parametrach dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZP-09/2017 – Dostawa posypywarko solarki i pługu odśnieżnego dla ZOM Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

EZ-ZR-62/2017 Świadczenie usługi rozklejania afiszy na 36 nośnikach ogłoszeniowych na terenie miasta Stargard

EZ-MR30-26/2017 – Naprawa ścieżki, alejki głównej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. T. Kościuszki 80 w Stargardzie.

EZ-14-15-30-RW-2017 Dostawa gotowych posiłków regeneracyjnych w słoikach o wadze ok. 500 g netto

EZ-MR30-24/2017 – Usługa położenia ok.130 m rury DN 150 AC na PE 100 TS DN 160 PE SDR 11 metodą bezwykopową w ul. Ceglanej w Stargardzie.

Oferty na badanie sprawozdania finansowego MPGK Sp. z o.o. za lata 2017-2018

Sprzedaż przycmentarna w dniach 28.10.2017 r. – 01.11.2017 r.

EZ-MR30-22/2017 – Włączenie do istniejącego systemu monitoringu trzech przepompowni P19, P28, P31 w Stargardzie.

EZ-13-15-30-RW-2017 Wykonanie ogrodzenia strefy bezpośredniej Ujęcia Wody w Stargardzie wjazd od ul Sadowej: wzdłuż działki 68/13 zgodnie z podziałem geodezyjnym.

E-MR30-25/2017 – Świadczenie usług odtworzenia nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Stargard

EZ-MR30-23/2017 – Dostawa kontenerów dla potrzeb Zakładu Oczyszczania Miasta.

EZ-MR30-20/2017 – Dostawa soli drogowej niezbrylonej – II postępowanie

Top