W każdy poniedziałek
w godzinach 1400-1500
Prezes Zarządu
Sebastian Szwajlik
pełni dyżury
dla mieszkańców
Stargardu

Usługi

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
ul. Bogusława IV 15
73-110 Stargard 
tel./fax. (91) 577-15-71, (91) 579-27-57

tel. (91) 577-63-15

 
CAŁODOBOWE POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
tel.  519-546-992

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest jednym z trzech zakładów wchodzących w skład Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie. Od ponad 65 lat nieprzerwanie świadczy swoje usługi, zapewniając przy tym bezpieczeństwo komunalne w naszym mieście.

W skład zakładu wchodzi:
* Stacja uzdatniania wody (stacja wodociągowa),
* Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków,
Zakład oferuje usługi w zakresie:
* dostawy wody,
* odprowadzania i oczyszczania ścieków,
* wydawania warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
* czyszczenia sieci kanalizacyjnej sprzętem specjalistycznym,
* uzgodnienia dokumentacji technicznej oraz przebiegu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
* wymiany wodomierza – podlicznika mierzącego wodę do podlewania ogrodu

Zakład obsługuje blisko 70 000 odbiorców wody na terenie miasta. W ramach odprowadzania ścieków, obsługiwani są również odbiorcy z miejscowości Święte, Strachocin, Lipnik, Klępino, Witkowo, Kobylanka, Skalin, Golczewo, Grzędzice, Kunowo, Morzyczyn, Zieleniewo, Koszewo, Koszewko, Wierzchląd oraz Bielkowo.
Zakład jest bardzo dobrze wyposażony w specjalistyczne samochody i sprzęt do prowadzenia tego rodzaju działalności. Posiada wszystkie stosowne decyzje i zezwolenia, co skutkuje zapewnieniem wysokiej jakości świadczonych usług, jednocześnie dostosowując się do indywidualnych potrzeb klienta.

 


 

ZS 361EF prawy 2

Spółka posiada specjalistyczne samochody do czyszczenia sieci - Kaiser Eco Combi i Kaiser "AQUASTAR", co pozwala na zapewnienie jej drożności.

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Stargardzie powstała na przełomie XIX i XX w. W miarę rozwoju miasta, budowy nowych osiedli i domków jednorodzinnych, w latach 60-tych i 80-tych XX wieku nastąpiła szybka jej rozbudowa. Aktualnie wodociągi bazują na dawnym systemie zachowując lokalizację ujęcia wody, stacji wodociągowej i zbiornika wieżowego. Obecnie sieć wodociągowa liczy długość162,8 km, a sieć kanalizacyjna ok. 161,6 km.

 

MPGK dysponuje urządzeniem do precyzyjnej lokalizacji wycieków podziemnych typu Korelator i Geofon. Urządzenia te pozwalają w sposób szybki i precyzyjny zlokalizować awarię oraz zminimalizować obszar niezbędny do przeprowadzenia remontu.

Gwarantujemy wysoką jakość naszych usług.
...