Wpisy w kategorii:

zamówienia

EZ-MR30-21/2017 – Dostawa włazów nastudziennych z herbem miasta

EZ-MR30-20/2017 – Dostawa soli drogowej niezbrylowanej

EZ-ZPS-08/2017 – Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych na cele nierolnicze, wraz z jego transportem z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie.

EZ-MR30-14/2017 – Opracowanie projektu technicznego dot. przebudowy sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w ul. M.Konopnickiej w Stargardzie.

EZ-MR30-13/2017 – Opracowanie projektu technicznego budowy dwóch odcinków sieci kanalizacji tłocznej w ulicy Sadowej w Stargardzie

EZ-ZP-07/2017 – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: Dostawa i montaż osprzętu GPS i RFID oraz oprogramowania do obsługi dla ZOM Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-51/2017 Usługa pomiaru przepływu ścieków.

EZ-ZPS-28/2017 Sukcesywne dostawy koagulantu w postaci wodnego roztworu siarczanu żelazowego – PIX 113

EZ-11-15-30-RW-2017 Dostawa fabrycznie nowej uniwersalnej koparko – ładowarki zawieszanej na ciągniku rolniczym

EZ-MR30-19/2017 Odtworzenie nawierzchni bitumicznej w ul. Piłsudskiego 32 w Stargardzie.

EZ-09-15-30-RW-2017 Dostawa oryginalnych tonerów do drukarek firmy BROTHER, HP, OKI, Konica Minolta

EZ-MR30-17/2017 – Świadczenie usług pocztowych w obrocie miejscowym i krajowym na okres jednego roku.

EZ-08-15-30-RW-2017 Usługa wulkanizacji opon i dętek oraz montaż i demontaż opon wraz z mobilną obsługą pojazdów MPGK na terenie miasta Stargard

EZ-MR30-11/2017 – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową instalacji fotowoltaicznej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie, realizowanej w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

EZ-MR30-15/2017 Odtworzenie nawierzchni bitumicznej w ul. Piłsudskiego w Stargardzie

EZ-ZR-33-2017 Wykonanie grobowców z elementów betonowych prefabrykowanych na Cmentarzach Komunalnych w Stargardzie.

EZ-07-15-30-RW/2017 – Dostawa wodomierzy jednostrumieniowych i modułów radiowych

EZ-MR30-12/2017 – Dostawa cyfrowej tablicy informacyjnej z systemem zarządzania treścią

EZ-ZR-23a/2017 – Świadczenie usługi kucia liter, daty, znaków na głowicach oraz na elementach nagrobkowych

EZ-ZR-16/2017 Dostawa wciągnika elektrycznego łańcuchowego, stacjonarnego zawieszanego na hak w wersji specjalnej do pracy w warunkach dużej wilgotności YALE typ: CPV20-2

Top