Biuro Obsługi Mieszkańców

ul. Bogusława IV nr 15, 73-110 Stargard
 91 577-01-69 wew. 551, 552

 

Czynne:

pon-pt 7:00-17:00

sob. 8:00-14:00

Biuro Obsługi Mieszkańców znajduje się na parterze budynku i jest miejscem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Świadczymy usługi w zakresie:

 • udzielania informacji
 • przyjmowania opłat
 • przyjmowania zleceń
 • zawierania umów
 • przyjmowania skarg i zażaleń

DOKUMENTY

Oczyszczanie Miasta

 1. Wypowiedzenie
 2. Wzór umowy na odbiór odpadów komunalnych stałych od usługodawców prowadzących działalność gospodarczą
 3. Wzór umowy na odbiór odpadów komunalnych stałych od usługodawców (podmioty gospodarcze -spółki)
 4. Wzór umowy - selektywna zbiórka odpadów
 5. Wzór umowy na świadczenie usług w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów budowlanych
 6. Reklamacja usługi

Woda i Kanalizacja

 1. Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków oraz do celów budowy
 2. Wniosek o podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 3. Wniosek o wykup urządzenia wodociągowo-kanalizacyjnego
 4. Podanie o podłączenie wodomierza w celu podlewania ogrodu
 5. Podanie o wydanie warunków na rozdział instalacji wodociągowej
 6. Wytyczne wykonania i odbioru elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Stargard
 7. Uchwała nr 13/2016 Zarządu MPGK w sprawie zmiany stawek wykupu przejmowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów prywatnych
 8. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla prowadzących działalność gospodarczą
 9. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków od osób fizycznych
 10. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla odbiorców przemysłowych
 11. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z naniesionymi zmianami po 2005 roku - tekst jednolity
 12. Uchwała Nr IV/45/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 13. Cennik usług wykonywanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 14. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie miasta Stargard od 01.05.2017r. do 30.04.2018r.
 15. Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na cele budowy
 16. Oświadczenie współwłaściciela do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na cele budowy i podłączenia do sieci wod.-kan.
 17. Upoważnienie osoby trzeciej do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na cele budowy

Cmentarze i Pogrzeby

 1. Zasady udostępniania cmentarza
 2. Regulamin cmentarza komunalnego
 3. Procedury konieczne do wykonania prac administracyjnych cmentarzy przed fizyczną likwidacją grobu
Top