W każdy poniedziałek
w godzinach 1400-1500
Prezes Zarządu
Sebastian Szwajlik
pełni dyżury
dla mieszkańców
Stargardu

Odbiór poświątecznych drzewek choinkowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie informuje, że w dniach od 16 do 20 stycznia oraz od 6 do 10 lutego będą odbierane od mieszkańców miasta poświąteczne drzewka choinkowe. Odbiór odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów selektywnych.

 

odbior choinek

 

Drzewka nie należy wrzucać do pojemników na odpady zmieszane. W  przypadku braku możliwości przekazania poświątecznych drzewek choinkowych w wyznaczanych terminach, istnieje możliwość przekazania ich do Ekopunktu zlokalizowanego przy ul. Bogusława IV 15. 

...