W każdy poniedziałek
w godzinach 1400-1500
Prezes Zarządu
Sebastian Szwajlik
pełni dyżury
dla mieszkańców
Stargardu

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie informuje, że w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Stargard na okres od dnia 01.05.2017 r. do dnia 30.04.2018 r. wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków nie ulega zmianie w stosunku do taryf 2016/2017, tj.:

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    netto/brutto

- za 1m3 dostarczonej wody dla wszystkich odbiorców usług                                                                                                                                                                                                                 2,84 zł/3,07 zł

 

- za 1m3 odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych
i innych podmiotów odprowadzajacych ścieki socjalno-bytowe
i ścieki o zbliżonym charakterze                                                                                                                                                                                                                                                              5,81 zł/6,27 zł

 

- za 1m3  odprowadzonych ścieków dla pozostałych odbiorców
usług odprowadzajacych ścieki inne niż socjalno-bytowe
i ścieki o zbliżonym do nich charakterze                                                                                                                                                                                                                                                   6,01 zł/6,49 zł

 

 

-opłata abonamentowa za wodomierz główny/okres rozliczeniowy/                                                                                                                                                                                                       5,71 zł/6,17 zł

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Bogusława IV 15,          tel. /91/ 577-66-74, 519-546-969 oraz na stronie internetowej www.mpgk.stargard.pl.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Zarząd Spółki

 

                                                              

...