W każdy poniedziałek
w godzinach 1400-1500
Prezes Zarządu
Sebastian Szwajlik
pełni dyżury
dla mieszkańców
Stargardu

Odpady Niebezpieczne

Na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta, przy ul. Bogusława IV nr 15 w Stargardzie  prowadzony jest Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych wytwarzanych przez mieszkańców miasta w gospodarstwach domowych. W punkcie przyjmowane są odpady:

- niewykorzystane i przeterminowane leki.
- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;
- urządzenia zawierające freony (chłodziarki, zamrażarki);
- baterie i akumulatory;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny małogabarytowy (radia, suszarki, żelazka, kalkulatory itp.);
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wielkogabarytowy (pralki, lodówki, itp.);
- sprzęt telekomunikacyjny i teleinformatyczny (telewizory, monitory, komputery);
- opakowania po farbach i rozpuszczalnikach;
- zużyte oleje silnikowe, przekładniowe oraz hydrauliczne w opakowaniach.

 

Informacje w zakresie gromadzenia  i odbioru odpadów można uzyskać

w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Bogusława IV nr 15

oraz  pod nr telefonu 91 577 01 69

Punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych:

 Stały punkt zbiórki  przy ul. Bogusława IV nr 15 - w godzinach pracy BOM.

 

 

...