W każdy poniedziałek
w godzinach 1400-1500
Prezes Zarządu
Sebastian Szwajlik
pełni dyżury
dla mieszkańców
Stargardu

Usługi

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA

ul. Bogusława IV nr 15

73-110 Stargard 

tel. (91) 577-01-69, (91) 577-02-13

Biuro Obsługi Mieszkańców - wew. 551, 552, w dni robocze 7.00- 17.00, w soboty 8.00-14.00

Obsługa podmiotów gospodarczych - wew. 557

fax - 558

 

Zakład Oczyszczania Miasta jest jednym z trzech zakładów wchodzących w skład Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie. Od ponad 65 lat nieprzerwanie świadczy swoje usługi, zapewniając przy tym bezpieczeństwo komunalne w mieście.

 

Zakład oferuje usługi w zakresie odbioru i wywozu odpadów:

-     komunalnych stałych zmieszanych;

-     gromadzonych selektywnie;

-     gruzu budowlanego;

-     innych niż niebezpieczne, w tym wielkogabarytowych;

-     ulegających biodegradacji np. (liście, trawa itp.);

 

a także usługi związane z:

-     z usuwaniem skutków zimy z nawierzchni drogowych;

-     likwidacją dzikich wysypisk;

 

Odpady komunalne są odbierane z pojemników przez specjalistyczne, uniwersalne samochody zastosowaniem najnowszych technologii opróżniania.

Odpady komunalne gromadzone są również workach z logo MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie, zamykanych pojemnikach wielokrotnego opróżniania o następujących pojemnościach:

 

- plastikowe pojemniki wielokrotnego opróżniania o poj. 60, 80, 120, 240 l;

 

 

- plastikowe pojemniki wielokrotnego opróżniania o poj. 1100 l;

 

- duże kontenery o poj. 5, 6 m3;/instrukcja postępowania z kontenerami/

 

- duże kontenery wielokrotnego opróżniania o poj. 6, 7, 8, 10, 12 m3;

 

- kontenery do przewozu gruzu budowlanego o poj. 16 m3;

 

- pojemniki wielokrotnego opróżniania o poj. 30 m3;

 

- worki BIG-BAG na odpady z remontów i rozbiórek;

/ Instrukcja postępowania z workami typu BIG-BAG.doc oraz wzór oświadczenia.doc/

 

- worki brązowe na odpady zielone np. trawa, liście, drobne gałęzie;

(odbiór wg harmonogramu)

 

- worki do selektywnej zbiórki odpadów: szkło, makulatura, PET

(odbiór wg harmonogramu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwarantujemy fachową, terminową i niezawodną realizacje zleconych usług.

...