W każdy poniedziałek
w godzinach 1400-1500
Prezes Zarządu
Sebastian Szwajlik
pełni dyżury
dla mieszkańców
Stargardu

Zmiana godzin otwarcia Biura Obsługi Mieszkańców

Od dnia 1 stycznia 2015 r. EKOPUNKT (tj. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)

jest czynny:

  •                                                    w dni robocze od 7:00 do 19:00,
  •                                                    w soboty: od 8:00 do 16:00,
  •                                                    w niedzielę i święta – nieczynny.

 

Jednocześnie przypominamy, że mieszkańcy objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi mogą bezpłatne przekazać, we własnym zakresie, odpady wyselekcjonowane ze strumienia odpadów komunalnych (tj. odpady opakowaniowe, zielone, wielkogabarytowe, remontowe, niebezpieczne oraz opony) do EKOPUNKTU, zlokalizowanego przy ul. Bogusława IV 15 (baza Zakładu Oczyszczania Miasta).

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u zarządzającego systemem tj. w Zarządzie Usług Komunalnych, Biurze Obsługi Klienta (BOK) przy ul. Pierwszej Brygady 35 (tel. 91 834 18 39 lub 40) lub operatora systemu tj. w:  MPGK Sp. z o.o., Biurze Obsługi Mieszkańców (BOM) przy ul. Bogusława IV 15 w Stargardzie Szczecińskim (tel. 91 577 01 69 wew. 551 lub 552)

 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Stargardzie Szczecińskim informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/435/2014 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Stargard Szczeciński na okres od 01.05.2014 roku do 30.04.2015 roku wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki nie ulega zmianie w stosunku do taryf 2013/2014
i wynosi:

 

Czytaj więcej...

Kwatera grobów urnowych na nowym cmentarzu przy ul. Spokojnej 49

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim informuje, iż została oddana do użytku kwatera grobów urnowych, która znajduje się na nowym cmentarzu przy ul. Spokojnej 49.

Czytaj więcej...

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunanych

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim przedstawia nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Stargard Szczeciński obowiązujący od dnia 14.10.2013 r.

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

...